Entrades

Els refugiats canten i resen... insistim: "benvinguts refugiats"

QUARESMA 2018

FORMACIÓ VOLUNTARIS CARITAS 2018

Empatia | wikipedia (cat/cast)

MIDES OFICIALS IMATGES I VIDEOS A LA XARXA

OPENSHOT en 32bits per windows | Edició video

Recés d'Advent 2017 | Delegació de Joves del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

MINICURSET DE CATEQUISTES | Mn. Francesc Cima i Garrigó.

Antifones de la "O" | ADVENT