Declaració Universal dels Drets Humans


DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS
Resumida i en llenguatge senzill

"La construcció d'un món solidari, sense injustícies ni violència, només és possible si totes les nacions i tots els individus ens esforcem a promoure, arreu del món, els drets i les llibertats d'aquesta Declaració".
(Adaptació del Preàmbul de la Declaració)

ARTICLE 1: Tots els éssers humans naixem lliures, amb els mateixos drets i amb la mateixa dignitat. Com que tenim raó i consciència, ens hem de tractar sempre amb respecte.
ARTICLE 2: Els drets que proclama aquesta Declaració són per a tothom. Encara que parlem una altra llengua, encara que tinguem el color de la pell diferent, encara que pensem d'una altra manera, encara que sigui una altra la nostra religió, tant si som pobres com si som rics com si som d'un altre país.
ARTICLE 3: Tots tenim dret a viure. A viure lliurement i amb seguretat.
ARTICLE 4: Ningú no ens pot esclavitzar. L'esclavitud està prohibida en tots els casos.
ARTICLE 5: Ningú no té dret a torturar-nos ni a tractar-nos de forma cruel, inhumana o degradant.
ARTICLE 6: Tots els nostres drets han de ser reconeguts a tot arreu.

ARTICLE 7: La llei és la mateixa per a tothom. No se'ns pot aplicar de forma diferent.

ARTICLE 8: Quan algú no respecta els nostres drets podem demanar la protecció de la justícia.

ARTICLE 9: Ningú no té dret, arbitràriament, a detenir-nos, a mantenir-nos a la presó ni a expulsar-nos del país on vivim.

ARTICLE 10: Si hem de ser jutjats ha de ser públicament. I aquells que ens jutgin han de ser completament imparcials.
 
ARTICLE 11: Si som acusats, sempre tenim dret a defensar-nos. S'ha d'admetre que som innocents mentre no es pugui provar que som culpables. Ningú no té dret a condemnar-nos ni a castigar-nos per coses que no hem fet.

ARTICLE 12: Ningú no pot ficar-se arbitràriament en la nostra vida privada, en la nostra família, la nostra casa o la nostra correspondència.
 
ARTICLE 13: Tenim dret a entrar i sortir del nostre país quan vulguem.
 
ARTICLE 14: Si ens persegueixen, tenim dret a anar a un altre país i demanar que ens protegeixin. Però perdem aquest dret si no respectem els articles d'aquesta Declaració.

ARTICLE 15: Tenim dret a pertànyer a un país. I, si desitgem pertànyer a un altre país, ningú no pot, arbitràriament, impedir-nos-ho.

ARTICLE 16: Quan tenim edat de casar-nos, tenim dret a fer-ho sigui quina sigui la nostra raça, el nostre país d'origen o la nostra religió. Les dones i els homes tenim els mateixos drets quan som casats i quan ens separem. No hi ha ningú que ens pugui obligar a casar-nos i, si ho fem, el govern del nostre país ha de protegir la nostra família.
 
ARTICLE 17: Com tothom, tenim dret a tenir les nostres coses, i ningú no té dret a prendre'ns-les.
 
ARTICLE 18: Tenim dret a pensar el que volem i a canviar de manera de pensar. També tenim dret a triar lliurement la religió que volem, a canviar de religió i a practicar-la com ens sembli, sols o amb d'altres persones.
 
ARTICLE 19: Tots tenim dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Tenim dret a intercanviar idees amb les persones d'altres països sense que les fronteres ens ho impedeixin.
 
ARTICLE 20: Tots tenim dret a organitzar grups i reunions, i a participar-hi de manera pacífica. Ningú no ens pot obligar a formar part d'un grup.
 
ARTICLE 21: Tenim dret a participar activament en les decisions del nostre país, directament o escollint representants que tinguin les nostres idees i votant lliurement per indicar la nostra elecció.
Per poder escollir els nostres governants, periòdicament s'han de fer eleccions no manipulades en les que tothom pugui votar lliurement. 

ARTICLE 22: Cadascú de nosaltres tenim dret a beneficiar-nos de tots els avantatges socials, culturals i econòmics per poder viure dignament.
 
ARTICLE 23: Tenim dret a treballar, a triar lliurement una feina i a rebre un sou que ens permeti viure dignament, a nosaltres i a la nostra família. Totes les persones que facin el mateix treball, tenen dret, sense cap discriminació, al mateix sou.
Si treballem, tenim dret a agrupar-nos per defensar els nostres interessos.
 
ARTICLE 24: Tots tenim dret a descansar. Per tant, la jornada laboral no ha de ser excessivament llarga i, periòdicament, hem de poder tenir vacances pagades.
 
ARTICLE 25: Tant nosaltres com la nostra família tenim dret a un nivell de vida que ens asseguri l'alimentació, el vestit, l'habitatge i l'assistència en cas de malaltia.
Tenim dret a ser ajudats si no podem treballar, ja sigui perquè no hi ha feina, perquè estem malalts, perquè som massa grans o per qualsevol altra raó independent de la nostra voluntat.
Tots els nens i nenes tenen els mateixos drets, encara que els seus pares no estiguin casats.
 
ARTICLE 26: Tenim dret a anar a l'escola, i a beneficiar-nos de l'escola obligatòria sense haver de pagar res.
L'escola ha de fomentar la convivència i el desenvolupament dels talents de cadascú.
Els pares tenen dret a triar el tipus d'educació dels seus fills.

ARTICLE 27: Tots tenim dret a participar i beneficiar-nos tant de la vida cultural com del progrés científic de la societat en què vivim.
 
ARTICLE 28: Per tal que tots els drets i les llibertats de què hem parlat fins ara puguin ser protegits adequadament, cal que existeixi un ordre social i internacional que ho faci possible.
 
ARTICLE 29: Tots tenim deures en relació amb les persones que ens envolten, a les quals, d'altra banda, necessitem per desenvolupar-nos plenament.
La nostra llibertat i els nostres drets només estan limitats pel reconeixement i el respecte necessari a la llibertat i els drets dels altres.

ARTICLE 30: Cap Estat, cap grup, cap ésser humà, pot utilitzar cap principi d'aquesta Declaració per suprimir el drets i llibertats que s'hi proclamen.


1. Després d’haver-los llegit, o haver vist els dibuixos, i comentats breument, si s’ha pogut, mireu de clasificar-los en els següents paràmetres,

De caire espirituals i psicològic
De caire personals
De caire social
De caire polític

2. Què ens diu Jesús, dels drets dels altres?
Estimar els enemics (Mt 5,43-48)

            »Ja sabeu que es va dir: Estima els altres, però no estimis els enemics.
            »Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen.  Així sereu fills del vostre Pare del cel, que fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos. Perquè, si estimeu els qui us estimen, quina recompensa mereixeu? ¿No fan el mateix els publicans?  I, si només saludeu els vostres germans, què feu d'extraordinari? ¿No fan el mateix els pagans?
            »Sigueu perfectes com ho és el vostre Pare celestial.

4.Podem escoltar, aprendre o tocar la següent cançó de Bob Dylan

Escolta-ho en el vent
Per quants camins l'home haurà de passar 
Abans que arribi a ser algú? 
Quants mars haurà de creuar un colom blanc 
per dormir a la platja assegut? 
Quants canons més hauran de disparar 
Abans que per fi es quedin muts? 
Això, amic meu, només ho sap el vent
Escolta la resposta dins del vent.
Quantes vegades podrem mirar amunt 
abans d’arribar a  veure el cel? 
Quantes orelles haurem de tenir 
per sentir comk ploren arreu? 
Quantes morts més ens caldran amic meu 
Per saber que ha mort massa gent? 
Quants anys podrà una muntanya existir 
Abans que l’ensorri la mar? 
Quant temps la gent haurà de seguir 
Per guanyar-se la llibertat? 
Quantes vegades podrem girar el cap 
fingint que no ens n’hem adonat?

Comentaris