PREPARACIÓ CASAMENT (català)

http://www.bisbatsantfeliu.cat/contingut.php?id=59

Estem ben segurs que voleu que el dia del vostre casament no sols sigui bonic,

sinó ben significatiu...

un veritable pou d’aigua fresca

al que pogueu retornar tota la vida.

Per això és molt important que la celebració tingui una bona preparació i la vostra total implicació. Aquí teniu uns quants elements que podeu pensar abans d’anar a preparar el casament amb el celebrant.


1.- ARRIBADA I INICI DE LA CELEBRACIÓ.

Cal dir que l’arribada i l’inici marquen tot el ritme de la celebració per això és molt important que es pugui començar a l’hora prevista.

En començar la celebració els nuvis podeu donar la benvinguda als qui us acompanyen: més enllà d’un gest simpàtic ajuda a crear una bona sintonia entre els assistents i la cerimònia. Acompanyar-vos a vosaltres és l’objectiu de tots els qui us acompanyen.

Després d’acollir-vos a vosaltres el celebrant fa una oració i tots seiem.2.- LITÚRGIA DE LA PARAULA

En totes les celebracions cristianes ens posem a l’escolta de la Paraula de Déu, que el dia del vostre casament pren una especial significació per a vosaltres. D’aquestes lectures que teniu aquí o d’altres de la Bíblia podeu escollir: una primera lectura, un salm, i un Evangeli.

També podeu pensar una o dues persones de les que us acompanyen per llegir la primera lectura i el salm. L’Evangeli el proclama el celebrant.LECTURES PRIMERES

1.- Lectura del Càntic dels CànticsEscolteu, sento la veu del meu estimat! Mireu com ve, trescant per les muntanyes, saltant pels turons. El meu estimat corre com una gasela, com un cérvol jove. Ja és aquí fora, darrera la paret, mirant per la finestra, espiant per la gelosia.El meu estimat em diu: «Aixeca’t, amiga meva, bonica meva, i vine. Coloma meva, que t’amagues dins les clivelles de la roca, i dins les escletxes dels espadats: deixa'm veure la teva cara, fes‑me sentir la teva veu, que la teva veu es dolça i la teva cara, bonica».El meu estimat és par a mi, i jo per a ell. Ell m'ha dit: «Porta'm com un segell en el cor, com un segell en el braç, que l'amor és inflexible com la mort, la passió és for­ta com el país dels morts. Els seus dards són fletxes enceses, ardents com les fla­mes. Ni els oceans no són capaços d'apagar l'amor, totes les fonts dels rius no po­drien ofegar‑lo».

 Paraula de Déu2.- Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de CorintGermans: Interesseu‑vos més pels dons millors. Però ara us indicaré un camí in­comparablement més gran.Si jo tingués el do de parlar els llenguat­ges dels homes i dels àngels, però no estimés, valdria tant com les campanes que toquen o els platerets que dringuen.Si tingués el do de profecia i arribés a conèixer tots els secrets de Déu i tota la ve­ritat, si tingués tanta fe que fos capaç de transportar les muntanyes, però no esti­més, no seria res.Si distribuís tot el que tinc, fins i tot si em vengués a mi mateix per esclau, sense estimar, només per ser ben vist, no em serviria de res.El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no té enveja, no és presumit ni orgullós, no és groller ni egoista, no s’irrita ni es venja, no s'alegra de les farses, sinó de la rectitud; ho suporta tot, i no perd mai la confiança, l’esperança, la paciència. L'amor no passarà mai.

Paraula de Déu3.- Lectura de la Carta de Sant Pau als cristians de Colosses.Revestiu-vos, doncs, dels sentiments que escauen a escollits de Déu, sants i estimats: sentiments de compassió entranyable, de bondat, d'humilitat, de dolcesa, de paciència;  suporteu-vos els uns als altres, i si algú tingués res contra un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor us ha perdonat: perdoneu també vosaltres.  Però, per damunt de tot, revestiu-vos de l'amor, que tot ho lliga i perfecciona.  Que la pau de Crist regni en els vostres cors, ja que per a obtenir aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos. I sigueu agraïts.  Que la paraula de Crist habiti en vosaltres amb tota la seva riquesa; instruïu-vos i encamineu-vos els uns als altres en tota mena de saviesa; moguts per la gràcia de Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l'Esperit.  Tot allò que feu, sigui de paraula, sigui d'obra, feu-ho en nom de Jesús, el Senyor, donant gràcies per mitjà d'ell a Déu Pare.Paraula de Déu.SALMS1.- Salm 33

Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre als llavis la seva lloança.
La meva ànima es gloria en el Senyor;
se n'alegraran els humils quan ho sentin.

Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
He cercat el Senyor i ell m'ha respost,
m'ha alliberat de l'angoixa que tenia.

Alceu vers ell la mirada i sereu radiants,
i no haureu d'abaixar els ulls, avergonyits.
 El Senyor escolta el pobre que l'invoca,
i el salva de tots els perills.

Acampa l'àngel del Senyor
entorn dels seus fidels per protegir-los.
Tasteu i veureu que n'és, de bo, el Senyor;
feliç l'home que s'hi refugia!
 

Cuadro de texto: 2.- Salm 144

El Senyor és compassiu i benigne, 
lent per al càstig, gran en l'amor. 
El Senyor és bo per a tothom, 
estima entranyablement tot el que ell ha creat. 

 Que t'enalteixin les teves criatures, 
que et beneeixin, Senyor, els teus fidels; 
Tothom posa els ulls en tu, 
mirant esperançat, 
i al seu temps els dónes l'aliment. 

 Són camins de bondat, els del Senyor, 
les seves obres són obres d'amor. 
El Senyor és a prop dels qui l'invoquen, 
dels qui l'invoquen amb sinceritat.LECTURES DE L’EVANGELI1.- Lectura de l’Evangeli segons Sant Mateu »Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és bona per a res, sinó per a llençar-la fora i que la gent la trepitgi.

 »Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un poble posat dalt d'una muntanya,  i ningú no encén una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui són a la casa.  Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel.2.- Lectura de l'evangeli segons sant MateuEn aquell temps, un fariseu, mestre de la Llei, per provocar Jesús, li va fer aquesta pregunta: "Mestre, ¿quin és el manament més gran de la Llei?".

Jesús li contestà: "Estima el Senyor, el teu Déu amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tot el pensament. Aquest és el mana­ment més gran i el primer de tots. El segon és molt semblant: Estima els altres com a tu mateix. Tots els manaments escrits en els llibres de la Llei i dels Profetes vénen d'aquests dos".3.- Lectura de l’evangeli segons sant JoanEn aquell temps, se celebrà un casament a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També Jesús i els seus deixebles hi foren convidats.

Veient que s'acabava el vi, la mare de Jesús li diu: "No tenen vi". Jesús li respon: "Mare, ¿per què m'ho dius a mi? Encara no ha arribat la meva hora". Llavors la seva mare diu als qui ser­vien: “Feu tot el que ell us digui”. Hi havia allà sis piques de pedra destinades a les pràctiques de purificació usuals entre els jueus. Cada una tenia una cabuda de quatre a sis galledes. Els diu Jesús: "Ompliu d'aigua aquestes Piques”. Ells les ompli­ren fins dalt. Llavors els digué: "Ara traieu‑ne i porteu‑ne al cap de servei". Ells la hi portaren. El cap de servei tastà aquella aigua, que s'havia tornat vi. Ell no sabia d'on era, però ho sa­bien molt bé els qui servien, perquè ells mateixos havien tret l'aigua. El cap de servei, doncs, crida el nuvi i li diu: “Tothom serveix primer els millors vins i, quan els convidats ja han begut molt, els vins més ordinaris; però tu has guardat fins ara el vi millor".

Així començà Jesús els seus miracles, a Canà de Galilea. Així manifestà la seva glòria, i els seus deixebles cregueren en ell.
4.- Lectura de l’evangeli segons sant JoanEn aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: “Jo us estimo tal com el Pare m'estima. Manteniu‑vos en l'amor que us tinc. Si observeu els meus manaments, us mantindreu en l'amor que us tinc, com jo també observo els manaments del meu Pare i em mantinc en l'amor que em té. Us he dit tot això perquè tin­gueu l'alegria que jo tinc, una alegria ben plena. El meu mana­ment és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he esti­mat”.3.- HOMILIA DEL CELEBRANT

Si bé és el sacerdot o el diaca el qui fa la homilía, pot recollir elements personal postres que siguin significatius. En venir a preparar la celebració intenteu haver pensat que us agradaria que el celebrant recollís en la homilía: de la vostra vida, de les persones que us envolten, del que per vosaltres és important en el vostre procés de parella… etc.4.- RITUS DE CASAMENTEn aquest moment es demanarà que us acompanyin els testimonis: en calen dos, majors d’edat. Cas que tingueu compromisos poden ser quatre, i, en cassos molt excepcionals algun més.a)       PREGUNTES ABANS DEL CONSENTIMENT

          N. i N., ¿heu vingut aquí per contreure matrimoni sense cap coacció, lliurement i de tot cor?

             * Sí.

          ¿Esteu disposats a estimar-vos i a honorar-vos l’un a l’altre durant tota la vida en l’estat del matrimoni?

             * Sí.

          ¿Esteu disposats a acollir amb amor els fills que rebreu de Déu i a educar-los segons la llei de Crist i l’Església?

             * Sí.b)     CONSENTIMENT

Com podeu veure hi ha diverses fórmules per manifestar el vostre consentiment. Escolliu la creieu més escaient per a vosaltres, però en la mesura del possible eviteu la tercera en la que és el celebrant el qui diu tota la fórmula... són paraules que a ser possible ningú us ha de prendre.Fórmula 1

     Nuvi:      Jo N., et prenc a tu N., per muller,

                   i et prometo que et seré fidel

                    en la prosperitat i en l’adversitat,

                   en la salut i en la malaltia

                   i que t’estimaré i t’honoraré tota la vida.

     Núvia:   Jo N., et prenc a tu N., per marit,

                   i et prometo que et seré fidel

                   en la prosperitat i en l’adversitat,

                   en la salut i en la malaltia

                   i que t’estimaré i t’honoraré tota la vida.

Fórmula 2

   Nuvi:          N., ¿vols ser la meva esposa?

   Núvia:        Sí, ho vull.   Núvia:        N., ¿vols ser el meu espòs?

   Nuvi:          Sí, ho vull.   Nuvi:          Jo et prenc per muller

            i et prometo que et seré fidel tota la vida.

   Núvia:        Jo et prenc per marit,

            i et prometo que et seré fidel tota la vida.Fórmula 3      Celebrant: ¿N., vols prendre N. per muller, i li promets que li seràs fidel en la prosperitat i en l’adversitat, en la salut i en la malaltia, i que l’estimaràs i l’honoraràs tota la vida?

     Nuvi: Sí, ho vull.

     Celebrant: ¿N., vols prendre N. per marit, i li promets que li seràs fidel en la prosperitat i en l’adversitat, en la salut i en la malaltia, i que l’estimaràs i l’honoraràs tota la vida?

     Núvia: Sí, ho vull.c)      IMPOSICIÓ DELS ANELLS

Procureu tenir pensat qui durà els anells els dia de la celebració.

En primer lloc el celebrant beneeix les aliances i després us els imposeu l’un a l’altre dient el que segueix.Nuvi:          N., rep aquest anell, senyal del meu amor i de la meva fidelitat.

          En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.

Núvia:  N., rep aquest anell, senyal del meu amor i de la meva fidelitat.

          En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.

5.- PREGÀRIA DELS FIDELS I BENEDICCIÓ NUPCIAL

En acabar els gestos centrals del casament, tota l’assemblea prega per vosaltres i per tothom. Aquí teniu unes pregàries que poden utilitzar-se o modificar-se. En podeu triar 5 o 6. Tembé podeu pensar una persona dels qui us acompanyen perquè les llegeixi.

1.   Per N. i N. Que Déu conservi i augmenti el seu amor, i els ajudi a tenir-se fidelitat i confiança. PREGUEM EL SENYOR.

2.   Que cada un d’ells trobi forces per sortir de l’egoisme i treballar pel bé de l’altre, i no es cansin mai de comprendre's i d’acceptar-se mútuament. PREGUEM EL SENYOR.

3.   Que puguin viure molts anys envoltats de l’amor i la companyia dels familiars i amics. PREGUEM EL SENYOR.

4.   Pels difunts de les nostres famílies: que Déu els concedeixi la plenitud del seu amor en la vida eterna. PREGUEM EL SENYOR.

5.   Pels homes i dones de tot el món: que en tots creixin sentiments de generositat i d’amor, de pau i de desig de justícia. PREGUEM EL SENYOR.

6.   Per tots aquells que, arreu del món, són víctimes de la guerra o de la fam, de les desigualtats o de la manca d’amor: que no els manqui fortalesa i trobin camins d’alliberament de la seva situació. PREGUEM EL SENYOR.

7.   Pels cristians, per tots els qui creiem en Jesucrist: que de veritat sapiguem viure segons el seu Evangeli i siguem testimonis del seu amor. PREGUEM EL SENYOR.

8.   Per tots els que avui ens hem reunit aquí: que el Senyor protegeixi les nostres famílies, i ens doni a tots més eperança i alegria. PREGUEM EL SENYOR.

En aquest moment el celebrant us imparteix una benedicció solemne com a nous esposos, i junts acabem la celebració amb la pregària del Parenostre i la benedicció final.6.- QUAN S’ACABA LA CELEBRACIÓ els esposos i els testimonis pugeu darrera l’altar per signar l’expedient matrimonial. Després de signar rebreu dos documents:

* Una notificació que cal lliurar al jutjat de pau de Piera (a l’Edifici de l’Antiga fàbrica Sanahuja, al costat de la Policia) durant la setmana següent al casament. Podeu encarregar una altra persona que ho porti. Amb aquest document us faran el llibre de família.

* Un certificat de casament que podreu utilitzar temporalment fins que tingueu el llibre de família.

Comentaris