Pregàries comunes del cristià


Senyal de la Creu
En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.
.

Glòria al Pare
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi,
ara i sempre,
i pels segles dels segles.
Amén.

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci’s la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.
I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació. Ans deslliureu-nos de
qualsevol mal.

Ave Maria
Déu vos salve, Maria,
plena de gràcia;
el Senyor és amb vós;
beneïda sou vós entre les dones;
i beneit és el fruit del vostre ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu; pregueu per nosaltres,
pecadors,
ara i en l’hora de la nostra mort. Amén. 


Credo dels Apòstols

Crec en un Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra;
i en Jesucrist, únic fill seu, Senyor nostre;
El qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant,
Nasqué de Maria Verge;
Patí sota el poder de Ponç Pilat,
Fou crucificat, mort i sepultat; davallà als inferns,
Ressuscità al tercer dia d’entre els morts;
Se’n pujà al cel,
Seu a la dreta de Déu Pare totpoderós;
I d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant;
La santa Mare Església Catòlica, apostòlica, romana,
La comunió dels sants; la remissió dels pecats;
La resurrecció de la carn;
La vida perdurable.
Amén.
CREDO "LLARG" / SÍMBOL DELS APÒSTOLS
Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.

I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu,
nascut del Pare abans de tots els segles.
Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum,
Déu veritable nascut del Déu veritable,
engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare:
per ell tota cosa fou creada.
El qual per nosaltres els homesi per la nostra salvació davallà del cel.
I, per obra de l'Esperit Sant, s'encarnà de la Verge Maria, i es féu home.
Crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat;
patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures,
i se'n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts,
i el seu regnat no tindrà fi.

Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida,
que procedeix del Pare i del Fill.
I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat;
que parlà per boca dels profetes.

I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.
Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat.
I espero la resurrecció dels morts, i la vida de la glòria.
Amén.


BENEDICCIÓ DE TAULA
Abans de l'àpat
   Déu i Pare omnipotent
   amb vostra divina paraula
   beneïu aquesta taula 
   i a tots nosaltres. Amén.

Després de l'apat
   Déu i Pare omnipotent
   que ens heu alimentat,
   sigueu per sempre lloat
   de tots nosaltres. Amén.
 
Àngel de Déu
Àngel de Déu,
vós que sou custodi meu, a mi que sóc
a vós encomanat
per la celestial pietat,
il·lumineu-me, guardeu-me, regiu-me i governeu-me. Amén.

L’etern repòs
Doneu-los, Senyor, el repòs etern,
i que la llum perpètua els il·lumini.
Reposin en pau. Amén.

Àngelus
L’Àngel del Senyor va anunciar a Maria.
—I ella va concebre per obra de l’Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria...
Sóc l’esclava del Senyor.
— Que es compleixin en mi les teves paraules.
Déu vos salve, Maria...
El qui és la Paraula es va fer home.
—I va habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria...
Pregueu per nosaltres santa Mare de Déu.
— Perquè siguem dignes de
les promeses de Crist.
Preguem.
Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en els nostres cors, i feu que els qui, per l’anunci de l’Àngel,
hem conegut l’encarnació de Jesucrist, el vostre Fill, siguem conduïts, per la seva passió i la seva creu, a la Glòria de la resurrecció. Per Crist Senyor nostre. Amén.
Glòria al Pare...

Regina cel
Reina del cel, alegreu-vos,
al·leluia.
Perquè aquell que meresquéreu portar, al·leluia.
Ha ressuscitat tal com digué,
al·leluia.
Pregueu Déu per nosaltres,
al·leluia.
Alegreu-vos, Verge Maria,
al·leluia.
Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.
Preguem.
Oh Déu,
vós ompliu el món d’alegria
amb la resurrecció del vostre Fill,
Jesucrist, nostre Senyor:
per la intercessió de la seva mare, la Verge Maria,
concediu-nos d’arribar al goig de la vida eterna.
Per Crist Senyor nostre.
Amén.

Salve Regina
Déu vos salve, reina i mare de misericòrdia; vida, dolcesa i esperança nostra, Déu vos salve.
A vós cridem els desterrats fills d’Eva; a vós sospirem, gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes.
Ara, doncs, advocada nostra, gireu envers nosaltres aquests ulls vostres tan misericordiosos.
I, després d’aquest exili, mostreu-nos Jesús, fruit beneit del vostre ventre.
Oh clementíssima,
oh piadosa,
oh dolça Verge Maria!

Magníficat
La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d’ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra
en mi meravelles.
El seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen
en ell s’estén de generació en generació.
Les obres del seu braç són potents: dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalça els humils.
Omple de béns els pobres i els rics se’n tornen sense res.
Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares; s’ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre.
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Sota el vostre mantell
Sota el vostre mantell ens emparem,
santa Mare de Déu;
escolteu les nostres pregàries en tota necessitat
i aparteu-nos sempre dels perills,
Verge, gloriosa i beneïda.
 
Benedictus
Beneit sigui el Senyor, Déu d’Israel, ha visitat el seu poble i l’ha redimit.
Fa que s’aixequi un salvador poderós a la casa de David, el seu servent, com ho havia anunciat, de temps antic, per boca dels seus sants profetes.
Així ens salva, alliberant-nos dels enemics, de les mans dels qui ens volen mal, mogut per l’amor que el fa fidel als nostres pares, i pel record de l’aliança santa, que jura al nostre pare Abraham,
prometent de concedir-nos que, sense por, lliures dels enemics,
Ii donem culte amb santedat i justícia tota la vida.
I a tu, infant, et diran profeta de l’Altíssim; perquè aniràs al davant del Senyor a preparar els seus camins.
Faràs saber al poble que li ve la salvació, el perdó dels seus pecats, per l’amor entranyable del nostre Déu.
Perquè ens estima ens visitarà un sol que ve del cel, per  il·luminar els qui viuen a la fosca, a les ombres de la mort, i guiar els nostres passos per camins de pau. Glòria al Pare, i al Fill i a l’Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.

Te Deum
Oh Déu, us lloem.
Senyor, us glorifiquem.
Oh Pare etern, tota la terra us venera.
Tots els Àngels, els querubins i els serafins no cessen mai d’aclamar-vos:
Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l’univers.
El cel i la terra són plens de la majestat de la vostra glòria.
El cor gloriós dels Apòstols, l’estol venerable dels profetes, l’exèrcit esclatant dels màrtirs us donen lloança.
Per tota la terra la santa Església us proclama: Pare d’immensa majestat, Fill únic veritable i adorable, Esperit Sant, defensor.
Oh Crist, vós sou el Rei de la glòria.
Vós sou el Fill etern del Pare.
Vós, en fer-vos home per alliberar els homes, no defugíreu d’entrar en el si de la Verge.
Vós, vençut l’agulló de la mort, obríreu als creients el Regne del cel.
Vós seieu a la dreta de Déu, en la Glòria del Pare.
I creiem que un dia retornareu com a jutge.
Us demanem, doncs, que socorregueu els vostres servents
que heu redimit amb la vostra sang preciosa.
Feu que siguem comptats en el nombre dels vostres sants, en la Glòria eterna.
Senyor, salveu el vostre poble
i beneïu la vostra heretat.
Sigueu el seu pastor, preneu-lo sempre als vostres braços.
Us beneïm dia rere dia i lloem per sempre el vostre nom.
Senyor, digneu-vos a guardar-nos avui lliures de pecat.
Senyor, tingueu pietat de nosaltres, tingueu pietat. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; aquesta és l’esperança que posem en vós.
En vós, Senyor, m’emparo, que mai no quedi confós.

Veniu Esperit creador
Vine, Esperit creador,
dels fidels les ments visita;
omple amb ta gràcia infinita
l’obra teva, el nostre cor.
Consolador sens igual,
do preciós de Déu Altíssim,
foc, font viva, amor puríssim,
i dolcesa espiritual.
En set formes enriqueixes,
dit de la dreta Paterna;
tu, segons promesa eterna,
do de llengües infondeixes.
Als sentits dóna’ls llum nova,
nostres cors d’amor fes presa;
afermant nostra flaquesa
amb virtut a tota prova.
Allunya’ns de l’enemic;
prompte de pau disfrutem;
si tu ens guies, estarem
de tot mal sempre a l’abric.
Per tu coneguem el Pare;
per tu el seu Fill coneguem;
i a tu, Esprit dels dos,
creguem tant al temps vinent, com ara.
Glòria a Déu Pare i al Fill,
d’entre els morts ressuscitat,
i al Paràclit Esperit,
per tota l’eternitat. Amén


Vine Sant Esperit
Veniu, oh Sant Esperit,
des del cel al nostre pit
amb un raig de llum divina.
Pare dels pobres, veniu,
deu-nos els dons que teniu,
oh Sol que el cor il·lumina.
Vós sou el consolador,
de l’ànima Habitador,
i dolcíssim refrigeri.
En els treballs sou confort,
en les penes sou conhort,
en la calor sou temperi.
Oh divina Claredat,
visiteu la intimitat
del cor que ja us ansia.
Res tindrà l’home si vós
no li doneu vostre socors
divinal, que bé li sia.
Tot el que no és net renteu;
tot el que ja és sec regueu;
cureu tota malaltia.
Tot l’indòmit endolciu;
tot el fred encalentiu;
regiu el qui s’esgarria.
Deu als fidels confiats
dels vostres dons esperats
la sacrosanta Setena;
el mérit de la virtut,
el camí de la salut,
la joia immortal i plena.

Ánima de Crist
Ánima de Crist,
santifiqueu-me.
Cos de Crist,
salveu-me.
Sang de Crist,
embriagueu-me.
Aigua del costat de Crist,
renteu-me.
Passió de Crist,
conforteu-me.
O bon Jesús,
oiu-me!
Dins les vostres ferides,
amagueu -me.
No permeteu que em separi de Vós.
De l’enemic maligne,
defenseu-me.
A l’hora de la mort,
crideu-me.
I feu-me anar a Vós
perquè amb els vostres sants
us lloï
pels segles dels segles.
Amén.

Recordeu-vos
Recordeu-vos,
oh piadosíssima Verge Maria,
que mai no s’ha sentit dir
que ningú que hagi implorat
la vostra assisténcia i reclamat el vostre auxili
hagi estat abandonat de vós.
Animat amb aquesta confiança,
a vós recorro, oh Mare, verge de les verges;
i encara que gemint sota el pes dels meus pecats,
m’atreveixo a comparéixer davant la vostra preséncia sobirana.
No desoïu, oh Mare de Déu, les meves súpliques;
escolteu-les i acolliu-les favorablement. Amén.

Rosari
Misteris de goig
(a recitar dilluns i dissabte)
1. L’Àngel anuncia a Maria que serà Mare del Salvador
2. Maria visita la seva cosina Elisabet
3. Maria infanta el Salvador del món
4. Maria fa ofrena de Jesús al temple
5. Maria retroba Jesús al temple
Misteris de llum
(a recitar dijous)
1. Jesús és batejat en el Jordà
2. Jesús fa el seu primer miracle a les noces de Canà
3. Jesús predica la conversió i anuncia el Regne de Déu
4. Jesús es transfigura davant els seus deixebles
5. Jesús institueix l’Eucaristia
Misteris de dolor
(a recitar dimarts i divendres)
1. Jesús sofreix l’agonia de Getsemaní
2. Jesús és assotat
3. Jesús és coronat d’espines
4. Jesús fa camí vers el Calvari portant-se la creu
5. Jesús mor en la creu
Misteris de Glòria
(a recitar dimecres i diumenge)
1. La gloriosa resurrecció de Crist
2. L’ascensió de Jesús al cel
3. La donació de l’Esperit Sant promès
4. L’assumpció de Maria en cos i ànima al cel
5. Maria és coronada com a Reina de cels i terra
Oració per a dir al final del Rosari
Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu.
Perquè siguem dignes de les promeses del Crist.
Preguem.
Oh Déu, el vostre Fill ens ha aconseguit amb la seva vida, mort i resurrecció els béns de la salvació
eterna: concediu-nos, en venerar aquests misteris en el Sant Rosari de la Verge Maria, d’imitar el que contenen i d’obtenir el que prometen. Per Crist Senyor nostre. Amén.

Pregària de l’encens
(Tradició Copta)
Oh Rei de la pau, doneu-nos la pau
i perdoneu els nostres pecats.
Allunyeu de l’Església els enemics,
i guardeu-la, perquè no defalleixi.
Déu nostre, l’Emmanuel, és enmig nostre en la glòria del Pare i de l’Esperit Sant.
Que ell beneeixi i purifiqui el nostre cor i guareixi les malalties de l’ànima i del cos.
Us adorem, oh Crist, amb el vostre Pare ple de bondat i l’Esperit Sant,
perquè heu vingut i ens heu salvat.

Pregària d’«Adéu a l’altar»
(Tradició Siro-Maronita)
Queda en pau, oh Altar de Déu.
Que el sacrifici que avui he ofert sobre teu, sigui per a la remissió de les culpes i el perdó dels pecats, i m’aconsegueixi d’estar davant el tribunal de Crist sense condemna ni confusió. No sé si em serà donat de retornar a tu
i oferir-hi un altre Sacrifici. Protegiu-me, Senyor, i conserveu la vostra Santa Església que és camí de veritat i de salvació. Amén.

Pregària pels difunts
(Tradició Bizantina)
Déu dels esperits i de tota carn,
que trepitjàreu la mort i anorreàreu el diable i donàreu la vida a tot el món; sigueu vós mateix, oh Senyor, el qui concediu a l’ ànima del vostre servent N. difunt
el repòs en un lloc lluminós, en un lloc verdejant, en un lloc de frescor, on no hi ha sofriment
ni dolor ni gemecs.
Vós que sou Déu bo i benigne,
perdoneu-li tot pecat de paraula,
d’obra o d’intenció; perquè no hi ha cap home vivent que no pequi;
i ja que només vós sou sense pecat, i la vostra justícia és per
sempre, i la vostra paraula és veritat.
Perquè sou la resurrecció, la vida i el repòs del vostre servent N., difunt, oh Crist, Déu nostre,
nosaltres us glorifiquem, juntament amb el vostre Pare i l’Esperit Sant bo i vivificant ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Acte de fe
Déu meu,
crec fermament tot el que vós, veritat infal·lible, heu revelat, i la santa Església ens proposa creure.
I expressament crec en vós, únic Déu veritable, en tres persones iguals i realment distintes: Pare, Fill i Esperit Sant.
I en Jesucrist, el vostre Fill, encarnat i mort per nosaltres, el qual donarà a cadascú, segons els seus mèrits, el premi o la pena eterna.
Segons aquesta fe vull viure sempre. Senyor, augmenteu la meva fe. Amén.

Acte d’esperança
Déu meu, espero de la vostra bondat, per les vostres promeses i pels mèrits de Jesucrist Salvador nostre, la via eterna i les gràcies necessàries per a merèixer-la amb les bones obres que jo dec i vull practicar. Senyor, que jo no sigui confós eternament. Amén.

Acte de caritat
Déu meu, us estimo amb tot el cor, sobre totes les coses, a vós que sou el bé infinit i la nostra eterna felicitat; i pel amor vostre, estimo els altres com a mi mateix, i perdono les ofenses rebudes. Amén.

Acte de contrició
Déu meu, em penedeixo i em dolc amb tot el cor dels meus pecats, perquè en pecar no només m’he fet mereixedor dels vostres càstigs, sinó perquè us he ofès a vós, infinitament bo i digne d’ésser estimat sobre tota altra cosa.
Fermament em proposo, amb el vostre sant ajut, de no ofendre-us mai més i de fugir de les properes ocasions de pecat.
Amén.

Comentaris